Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Podaci ažurirani 9/12/2021 8:26 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 2022---------991.6*991.6*
Dec 2020 / Nov 20211031.7*1030.4*988.7991.6*1031.7*
Dec 2019 / Nov 2020------1015.0*1025.61025.6*
Maks1031.7 1030.4 1015.0 1025.6 1031.7
 
Prosečan vazdušni pritisak
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 2022---------983.2* 15.9 manje od proseka za Jesen ...983.2*9.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 2021994.0*  986.0*  980.6 3.8 manje od proseka za Leto ...983.8* 15.2 manje od proseka za Jesen ...985.5*6.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------1011.5* 27 više od proseka za Leto ...1016.1 17.1 više od proseka za Jesen ...1015.5*23.2 više od proseka za yearly ...
prosek994.0 986.0 984.4 999.0 992.3
 
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 2022---------972.1972.1
Dec 2020 / Nov 2021964.9969.3972.1972.1964.9
Dec 2019 / Nov 2020------1009.3997.8997.8
Min964.9 969.3 972.1 972.1 964.9
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.