Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 9/12/2021 8:26 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 202318.2*45.326.7*26.7*45.3*
Dec 2021 / Nov 2022---------26.9*26.9*
Dec 2020 / Nov 202125.1*30.439.333.9*39.3*
Dec 2019 / Nov 2020------35.5*35.735.7*
Maks25.1 45.3 39.3 35.7 45.3
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 202312.8* 0.4 više od proseka za Zima ...20.1 0.9 više od proseka za Proleće ...26.1* 6 manje od proseka za Leto ...23.2* 0.6 više od proseka za Jesen ...17.6*3.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------21.5* 1.1 manje od proseka za Jesen ...21.5*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 202111.9* 0.5 manje od proseka za Zima ...18.2 0.9 manje od proseka za Proleće ...32.5 0.3 više od proseka za Leto ...23.0* 0.4 više od proseka za Jesen ...22.2*1 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------33.2* 1.1 više od proseka za Leto ...22.6  24.0*2.8 više od proseka za yearly ...
prosek12.4 19.1 32.1 22.6 21.2
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2022 / Nov 20238.6* 0.5 više od proseka za Zima ...14.4 0.8 više od proseka za Proleće ...21.0* 5.2 manje od proseka za Leto ...18.4* 1.2 više od proseka za Jesen ...12.6*3.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------16.1* 1 manje od proseka za Jesen ...16.1*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20217.5* 0.6 manje od proseka za Zima ...12.8 0.8 manje od proseka za Proleće ...26.5 0.3 više od proseka za Leto ...17.5* 0.4 više od proseka za Jesen ...16.8*1 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------26.8* 0.6 više od proseka za Leto ...17.1  18.3*2.5 više od proseka za yearly ...
prosek8.1 13.6 26.2 17.1 15.8
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 20235.3* 0.5 više od proseka za Zima ...9.5 0.5 više od proseka za Proleće ...16.4* 4.5 manje od proseka za Leto ...14.3* 1.3 više od proseka za Jesen ...8.3*3.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------11.9* 1.1 manje od proseka za Jesen ...11.9*0.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20214.3* 0.5 manje od proseka za Zima ...8.4 0.5 manje od proseka za Proleće ...21.1 0.3 više od proseka za Leto ...13.6* 0.6 više od proseka za Jesen ...12.5*0.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------21.4* 0.5 više od proseka za Leto ...12.8 0.2 manje od proseka za Jesen ...13.9*2.4 više od proseka za yearly ...
prosek4.8 9.0 20.8 13.0 11.5
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 2023-2.8-0.813.60.0-2.8
Dec 2021 / Nov 2022---------4.94.9
Dec 2020 / Nov 2021-3.40.111.97.8-3.4
Dec 2019 / Nov 2020------18.83.73.7
Min-3.4 -0.8 11.9 0.0 -3.4
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.