Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 9/12/2021 8:26 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 202317.1*---------17.1*
Dec 2021 / Nov 2022---------26.9*26.9*
Dec 2020 / Nov 202125.1*30.439.333.9*39.3*
Dec 2019 / Nov 2020------35.5*35.735.7*
Maks25.1 30.4 39.3 35.7 39.3
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 202312.5* 0.3 više od proseka za Zima ...---------12.5*9.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------21.5* 1.1 manje od proseka za Jesen ...21.5*0.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 202111.9* 0.3 manje od proseka za Zima ...18.2  32.5 0.1 manje od proseka za Leto ...23.0* 0.4 više od proseka za Jesen ...22.2*0.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------33.2* 0.7 više od proseka za Leto ...22.6 0.1 više od proseka za Jesen ...24.0*2.4 više od proseka za yearly ...
prosek12.2 18.2 32.5 22.6 21.6
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2022 / Nov 20238.9* 0.8 više od proseka za Zima ...---------8.9*7.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------16.1* 0.9 manje od proseka za Jesen ...16.1*0.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20217.5* 0.6 manje od proseka za Zima ...12.8  26.5  17.5* 0.4 više od proseka za Jesen ...16.8*0.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------26.8* 0.2 više od proseka za Leto ...17.1 0.1 više od proseka za Jesen ...18.3*2 više od proseka za yearly ...
prosek8.1 12.8 26.5 17.1 16.3
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 20236.1* 1 više od proseka za Zima ...---------6.1*6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------11.9* 1 manje od proseka za Jesen ...11.9*0.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20214.3* 0.8 manje od proseka za Zima ...8.4  21.1  13.6* 0.6 više od proseka za Jesen ...12.5*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------21.4* 0.2 više od proseka za Leto ...12.8 0.1 manje od proseka za Jesen ...13.9*1.8 više od proseka za yearly ...
prosek5.1 8.4 21.1 12.9 12.1
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 2023-1.2----------1.2
Dec 2021 / Nov 2022---------4.94.9
Dec 2020 / Nov 2021-3.40.111.97.8-3.4
Dec 2019 / Nov 2020------18.83.73.7
Min-3.4 0.1 11.9 3.7 -3.4
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.