Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 9/12/2021 8:26 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 2022---------23.7*23.7*
Dec 2020 / Nov 202125.1*30.439.333.9*39.3*
Dec 2019 / Nov 2020------35.5*35.735.7*
Maks25.1 30.4 39.3 35.7 39.3
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 2022---------17.9* 4.3 manje od proseka za Jesen ...17.9*4.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 202111.9*  18.2  32.5 0.1 manje od proseka za Leto ...23.0* 0.8 više od proseka za Jesen ...22.2*0.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------33.2* 0.7 više od proseka za Leto ...22.6 0.4 više od proseka za Jesen ...24.0*1.6 više od proseka za yearly ...
prosek11.9 18.2 32.5 22.2 22.4
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2021 / Nov 2022---------13.9* 3 manje od proseka za Jesen ...13.9*3.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20217.5*  12.8  26.5  17.5* 0.6 više od proseka za Jesen ...16.8*0.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------26.8* 0.2 više od proseka za Leto ...17.1 0.3 više od proseka za Jesen ...18.3*1.3 više od proseka za yearly ...
prosek7.5 12.8 26.5 16.9 17.0
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 2022---------10.3* 2.5 manje od proseka za Jesen ...10.3*2.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20214.3*  8.4  21.1  13.6* 0.7 više od proseka za Jesen ...12.5*0.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------21.4* 0.2 više od proseka za Leto ...12.8  13.9*1.2 više od proseka za yearly ...
prosek4.3 8.4 21.1 12.8 12.7
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 2022---------0.00.0
Dec 2020 / Nov 2021-3.40.111.97.8-3.4
Dec 2019 / Nov 2020------18.83.73.7
Min-3.4 0.1 11.9 0.0 -3.4
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.