Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 9/12/2021 8:26 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 2023275.7* 133.2 manje od proseka za Zima ...---------275.7* 663 manje od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------28.2* 155.1 manje od proseka za Jesen ...28.2* 910.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 2021542.1* 133.2 više od proseka za Zima ...298.2  92.1 43.8 više od proseka za Leto ...324.9* 141.6 više od proseka za Jesen ...1257.3* 318.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020------4.5* 43.8 manje od proseka za Leto ...196.8 13.5 više od proseka za Jesen ...201.3* 737.4 manje od proseka za yearly ...
 
Maks542.1 298.2 92.1 324.9 1257.3
prosek408.9 298.2 48.3 183.3 938.7
Min275.7 298.2 4.5 28.2 28.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.